Välkommen till oss på Markfäste i Norr AB.

Vi hjälper dig med allt som gäller grundläggning och markförankring. Bullerplank, räcken, wireförankring, Carports, gjutningar och områdesskydd är några exempel på vad vi kan hjälpa Er med. Inget uppdrag är helt enkelt för stort eller litet för oss.

Grundläggning utan grävning och gjutning.

Våra markfästen är fundament som klara både tryck-, drag samt horisintelbelastningar. Enkel och smidig förankring av vad du vill, där du vill på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Med egen tillverkning av våra markfästen dimensioneras dessa och anpassas efter kundens önskemål samt rådande markförhållanden. Fundamenten är varmförzinkade och uppfyller således dagens normer och krav för användning av stål i mark.